top of page

מדוע כדאי להכין ייפוי כוח רפואי מתמשך?

במצב של אי כשרות מוסדות רפואיים כגון: מרפאה, בית חולים ובית אבות אינם מאפשרים לבני המשפחה לייצג אותך בעניינך הרפואיים ולשם כך נדרש למנות לך אפוטרופוס, הליך הכרוך בזמן רב ועלויות כספיות.

 

אם יש לך ייפוי כוח רפואי מתמשך אתה מאפשר שמיופה הכוח שלך ייצג אותך בפני המוסדות הרפואיים על פי רצונותיך. 

מהו ייפוי כוח רפואי?

ייפוי כוח רפואי מתמשך הוא הסדר משפטי חדש שנכנס לתוקף בשנת 2017 במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. זהו כלי פשוט, יעיל ומהיר שנועד להוות תחליף להליך מינוי אפוטרופוס בבימ"ש.

ההסדר מאפשר לכל אדם את האפשרות למנות מרצונו איש אמון קרוב שיהיה מיופה כוח שלו ויטפל בענייניו הרפואיים אם וכאשר ישתנה מצבו לרעה, עד כדי חוסר כשירות לנהל את ענייניו (בעקבות תאונה, מחלות כגון דמנציה, מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט שלו).

ייפוי כוח רפואי מתמשך מאפשר לאדם להנחות מראש את מיופה הכוח אלו החלטות יקבל בענייניו הרפואיים בעתיד (כאשר יהיה במצב של חוסר כשרות זמנית או קבועה).

איך עושים זאת?

מכינים מראש ייפוי כוח רפואי מתמשך ע"י מילוי טופס "ד" באינטרנט באתר משרד המשפטים, או באתר "כל זכות".

לאחר מכן מחתימים על הטופס איש מקצוע רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי, אחות או עו"ד (החתמת המסמך אפשרית ע"י אנשי מקצוע מתנדבים ממרחב היזמות וללא תשלום).

מפקידים את הטופס במשרדי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. במקרה זה תוקפו לכל החיים, אלא אם יוחלט לשנותו.

את מי כדאי למנות למיופה כוח שלך?

חשוב למנות אדם קרוב, בן משפחה או חבר שסומכים עליו, אשר מבין את משמעות התפקיד ומסכים למינוי.

בטרם המינוי, מומלץ ואף רצוי לערוך שיחה עם האדם אותו תרצה למנות ולהסביר לו את העדפותיך, ערכיך ורצונותיך.

יש לוודא כי גם במידה וערכיו שונים מתפיסת עולמך הוא עדיין יפעל בהתאם לרצונותיך וערכיך.

במרחב היזמות מופעל ע"י מתנדבים מרכז מידע חינמי ובו ניתן להחתים אנשי מקצוע על טופס "ד"

לפגישה וייעוץ פנו אלינו: קובי רייפן- 054-9990433 | גיורא דמאיו- 052-4316110 | במייל- 60rights@gmail.com

דרך הים 78 חיפה (דירת גן)

מה ממלא אותך?yazamut60@gmail.com
054-8665490

  • Facebook - Black Circle
bottom of page