top of page
דב 2019 בהיר פנים.jpg

מניפסט

זכויות האזרחים הוותיקים בישראל

מאת: דב קולר

הקדמה

מגפת הקורונה קטלה רבים מחברי קהילת האזרחים הוותיקים בישראל ובעולם.
אנו קוראים לכנסת ולממשלה לאמץ מייד חקיקה לזכויות האזרחים הוותיקים בישראל, ולרכז את המשאבים לנושא זה במשרד אחד.


מדינת ישראל נועדה להיות מדינת מופת של צדק חברתי גם כלפי האזרחים הוותיקים בעם. המבחן של מדינת ישראל הוא מבחן המימוש ולא הכרזות רמות.


שבענו מהקיצוצים בתקציבי הבריאות והרווחה. לא נסכים לפיזור הטיפול בזכויותינו בין 36 משרדי ממשלה.
לנוכח התמותה המזעזעת של אזרחים ותיקים חסרי ישע בעת מגפת הקורונה, אנו דורשים להקים ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט ביהמ"ש העליון, אשר תחקור את מחדלי הממשלה בטיפולה באוכלוסיית האזרחים הוותיקים במוסדות הסיעוד בפרט, ואת התנהגות צוות הקורונה הממשלתי כלפי האוכלוסייה הוותיקה בישראל בכלל.

להלן רשימת זכויות היסוד החברתיות אשר על יישומן נאבק.

1. הזכות לחיות בביטחון אישי
חוק אזרח הוותיק בתחבורה הציבורית יתוקן, ותוטל חובת התקנה של אחיזות והגנות לאזרח ותיק באוטובוס וברכבת - כחלק מרישיון ההפעלה.

חוק האזרח הוותיק יתוקן כך, שמשרד השיכון יהיה מחויב להתקין בדירתו של כל אדם מעל גיל 65 את כל אמצעי האחיזה, המיגון והאזעקה, למניעת נפילות ומצבים של חוסר ישע והיעדר טיפול רפואי. חוק הביטוח הלאומי יתוקן כך, שגם אזרחי ישראל הוותיקים שבחרו לחיות בחו"ל יהיו זכאים לקצבת זקנה מלאה מהמדינה.


2. הזכות לבריאות גופנית ונפשית
חוק ביטוח בריאות ישריין את זכותו של האזרח הוותיק לקבל כל טיפול רפואי מציל חיים, ללא קשר לגילו, מצבו הבריאותי או סיכויי החלמתו.
כל אזרח ותיק במוסד סיעודי יקבל הגנה מהתעללות, ובדיקה פיזית תקופתית על ידי רופא. כל הצוות המטפל יעבור השתלמות חובה בנושא התעללות באזרחים ותיקים כתנאי לעבודה, כולל תעודת יושר מהמשטרה.
חוק הבריאות יתוקן כך שרפואת שיניים תהיה חינם לאזרחים ותיקים. לא יתכן שעניים מגיעים לגיל הפנסיה ללא שיניים, כי לא היה להם כסף לטיפול. לחיות ללא שיניים זו חרפה בריאותית, השפלה חברתית ופגיעה ביכולת לתקשר באופן חופשי.

3. הזכות לחופש תנועה ולנגישות מלאה
היות ואזרחים ותיקים רבים מוגבלים בתנועתם, אנו דורשים להנגיש תוך שנה את כל המתקנים והמוסדות הציבוריים למוגבלי תנועה. בשנה השנייה יונגשו כל המוסדות הפרטיים. אי נגישות תגרום לסגירת המקום. כל אזרח ותיק בעל רכב יהיה זכאי לתו מיוחד על חלון הרכב אשר יאפשר לו לחנות חינם בכל ישוב
בישראל. נסיעה בתחבורה ציבורית בישראל (אוטובוס, רכבת) תהיה חינם לכל אזרח ותיק.


4. הזכות לחיי אהבה וזוגיות
אזרחים ותיקים החיים בזוגיות, גם הלא נשואים, ייהנו מכל הזכויות של נשואים (לעניין קצבת שארים
וכו'), בלי קשר למגורים ולכלכלה משותפים, למגדר, לנטייה מינית, להעדפה מונוגמית או פוליאמורית,
או לרמת הכנסה.


5. הזכות למיצוי זכויות
הקריטריונים לקבלת זכויות חייבים להתפרסם בלשון ידידותית ובהירה ולא בשפה משפטית. הממשלה
תנגיש לכול את רשימת הזכויות באופן רב לשוני (כולל שפת הסימנים).
הממשלה תמנה עובדים סוציאליים ועורכי דין מטעם המדינה (civil servants) שיוודאו, יחד עם האזרחים הוותיקים, קבלת כל הזכויות, הסיוע וההגנות להם הם זכאים מרשויות המדינה ומגופים פרטיים.

כל המידע הארצי, המוניציפלי והייחודי שנוגע לחיי האזרחים הוותיקים וזכויותיהם יהיה מרוכז בערוץ מדיה אחד, ייעודי, ידידותי ונגיש לכל.


6. הזכות לביטחון תזונתי
עובד סוציאלי של הרשות יבדוק ויוודא שהאזרח הוותיק מסוגל לקנות לעצמו מצרכים (פיננסית ופיזית)
ולבשל ארוחות בעצמו.
במידה והאזרח הוותיק לא מסוגל להזין את עצמו, תתבצע חלוקת מנה חמה ליום או לשבוע לכל האזרחים
הוותיקים בקהילה, אשר עלולים להגיע לתת תזונה או לתזונה קלוקלת.
במקביל יחולק אחת לשבוע סל מזון יבש וטרי של מצרכי יסוד, איתם יכולים האזרחים הוותיקים להכין
ארוחות בוקר וערב בעצמם.


7. הזכות לדיור
כל אזרח ותיק מחוסר דיור ומחוסר אמצעים יהיה זכאי להתגורר בדיור ציבורי ללא עודף בירוקרטיה.
תשומת לב רגישה ומיוחדת תינתן לדרי רחוב (הומלסים) מקרב אוכלוסיית האזרחים והתושבים הוותיקים
(כולל מבקשי המקלט).

היה ויאותר אזרח ותיק אשר דירת מגוריו מעידה על הזנחה מסכנת חיים, ידאגו רשויות הרווחה לסייע לו
לחיות ברמת תחזוקה נאותה.


8. הזכות להשתלבות דיגיטלית
חוק חינוך חינם יתוקן כך שכל האזרחים הוותיקים יקבלו הדרכה דיגיטלית מקיפה. ההדרכה תינתן על ידי תלמידי מחויבות חברתית, שירות לאומי ותנועת השירות הגמלאית חברתית. המדינה תספק לכל אזרח ותיק נזקק מחשב, טאבלט או סמארטפון, איתם הוא יוכל להשתלב בחיים הטכנולוגיים המודרניים. האזרח הוותיק יקבל עזרה גם בחיבורים לאינטרנט ולטלוויזיה.


9. הזכות לעבוד
תבוטל חובת פיטורי עובד בהגיעו לגיל מסוים. זכותו של אדם לעבוד עד יום מותו. תאריך היציאה לפנסיה יהיה וולונטרי, ואין לכפות אותו על העובד. אי קבלת אזרח ותיק לעבודה מטעמי גיל תחשב לאפליה ולעבירה פלילית.
חוקת העבודה והרווחה תתוקן כך שהיא תעניק הטבות מיוחדות לאזרחים ותיקים מעל גיל 60 שיבחרו להיות עצמאים.


10. הזכות לביטוח מלא
רישיון מכירת ביטוח יישלל מכל חברת ביטוח שלא תסכים לבטח אדם מטעמי גיל, היכן שביטוח אישי הוא מחויב המציאות (כגון ביטוח נסיעות לחו"ל).


11. הזכות לקשר משפחתי
חוק הסיעוד יתוקן כך שהתנכרות ילדים בוגרים להוריהם האזרחים הוותיקים תחשב לעבירה.
אזרחים ותיקים, באמצעות המדינה, יהיו רשאים לכפות על ילדיהם הבוגרים המתנכרים השתתפות חובה בשבעה שיעורי "בוגר קורס התנהגות משפחתית הומנית" כתנאי לאישור יציאה מהארץ, וכתנאי לחידוש רישיון נהיגה.


12. הזכות להורות בזקנה
תיאסר בחוק אפליה לעניין פונדקאות או אימוץ על ידי זוג הורים אזרחים ותיקים. משרד הרווחה יעמיד לטובת הורים אזרחים ותיקים את כל התמיכה הנדרשת לקיום מיטבי של משפחה נורמטיבית בישראל.


13. הזכות לחיים ברמת חיים מכבדת
קצבת הזקנה תתוקן, ותוצמד לממוצע שבין השכר החציוני במשק לבין מדד המחירים לצרכן. כך כל האזרחים הוותיקים יחיו מקצבה מכבדת שתחלץ אותם ממלכודות העוני.

14. הזכות לעיסוק מלא ביצירה ובתיעוד
יוקמו מרכזי הכשרה ויצירה אומנותית פתוחים חינם לאזרחים ותיקים מעל גיל 60 ללימוד גננות, פיסול, ציור, צילום, קולנוע, שירה וכו', בהם ידריכו מורים מקצועיים ויסופקו חומרי יצירה כנדרש.
המדינה תעמיד עזרה לטובת אזרחים ותיקים שירצו להעלות על הכתב את סיפור חייהם בכל אמצעי מודפס או דיגיטלי, כולל סיפורי ה"נכבה" של האזרחים ותיקי החברה הפלסטינית בישראל.


15. הזכות לניהול פנסיות
משרד האזרחים הוותיקים יקצה כוח אדם מקצועי לסייע באיחוד פנסיות ובמימוש זכויות הפנסיה בעת היציאה לגמלאות. ישונו תקנות המימוש הפנסיוני כך שכל המידע הרלוונטי יהיה נגיש לאזרח הוותיק ולפקידות המטפלת, באמצעים דיגיטליים, ללא צורך בהתרוצצות להבאת מסמכים ואישורים.


16. הזכות להשכלה יסודית וגבוהה חינם
כל אזרח ותיק שמעוניין, יוכל לקבל מהמדינה השכלת יסוד בתחומי השפה ובנושאי הליבה, ללא עלות. כל האוניברסיטאות והמכללות יאפשרו לאזרחים ותיקים ללמוד חינם לתואר או כמאזינים חופשיים, ללא תשלום או חסמים בירוקרטיים.


17. הזכות לחיים חברתיים עד סיום החיים
משרד הרווחה יאמץ את כל המיזמים החברתיים והדיגיטליים המאפשרים לאזרח הוותיק לקיים קשרים אישיים-חברתיים משמעותיים, בכל מסגרות החיים, עד יומו האחרון. כל עירייה וכל רשות מקומית תפעל לעיצוב מרחבים מעודדי קשרים חברתיים, אשר באמצעות מתקנים ופעילויות יעודדו מגעים חברתיים בשכונה.


18. הזכות לסבאות ולסבתאות משמעותית ומעצימה
אזרחים ותיקים יהיו זכאים לקשר מוסדר וחוקי עם נכדיהם. תנוסח אמנת הורים-סבים שתגדיר את הנורמות הסבירות להסדרי הטיפול של סבים בנכדים תוך התחשבות בצרכי האזרח הוותיק וצרכי הפעוט.


19. הזכות להנכחת הגיל השלישי בשיח הציבורי
חוק רשות השידור וחברת החדשות יתוקן ויחייב הכללת מגיש או מגישה שהינם אזרחים ותיקים בכל תכניות החדשות והתרבות שיש בהן פאנל משתתפים. כל משרדי הממשלה ימנו נציבי זכויות שיהיו אזרחים ותיקים בכל מחלקה העוסקת בהחלטות או בתקצוב נושאים הקשורים גם לקהילת האזרחים הוותיקים.

"נציב האזרחים הוותיקים" בכל מועצה, רשות מקומית או עירייה יהיה אזרח ותיק המועסק בשכר. תפקידו יהיה מוגדר: פיקוח על היחס לאזרחים ותיקים במוסדות, במחלקת הרווחה, בסניפי הביטוח הלאומי וברשות התעסוקה.


20. הזכות לטיפול ולאשפוז סיעודי ממושך
אזרח ותיק הזקוק לטיפול סיעודי יאושפז במוסד מתאים, גם אם לזמן ממושך (לא מוגבל ל-5 שנים), ללא חיוב בני המשפחה, בלי קשר למצבו הכלכלי וללא בירוקרטיה.
הביטוח הלאומי יכיר באישור רופא משפחה, או עובד סוציאלי קהילתי, או בתצהיר של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, או של אדם שאינו מהמשפחה אך מלווה במסירות את אזרח הוותיק - לצורך הכרה בזכאות לקצבת סיעוד. הצוות במשרד האוצר שקובע את תקציב המוסדות הסיעודיים, יכלול רוב של מקבלי החלטה מהפקולטות לגרונטולוגיה, מבין מנהלי מוסדות הסיעוד, וכן כלכלנים בני הגיל השלישי.


21. הזכות למות בכבוד
חוק הבריאות יתוקן כך שהחל מהיציאה לגמלאות יחויבו קופות החולים, הביטוח הלאומי ומחלקות הרווחה להציג לאזרח הוותיק את האפשרויות לתכנון החלטתו האישית בנוגע לטיפול הרפואי שיקבל - לאחר אובדן עצמאותו הקוגניטיבית ולפני מותו.

המדינה תסייע לאזרח הוותיק להחליט על הדרך בה ברצונו לסיים את חייו, גם אם הוא מחוסר משפחה ומחוסר אמצעים כלכליים. סידורי הקבורה, השריפה או התרומה למדע יעשו לפי רצונו הכתוב של האזרח הוותיק (במסמך שיופקד במנהל האוכלוסין), ללא בירוקרטיה, וללא עלויות.

לסיכום

הכרה בזכויות האזרח הוותיק ומימושן תיצור כאן חברה סולידרית, פרודוקטיבית, שמחה, בריאה וחזקה.
התנכרות המדינה והמוסדות לזכויותינו תביא לאובדן הסולידריות הבין-דורית, ולפגיעה בזכויות האדם.
מסר ממוקד אנו שולחים כאן לצעירים: למיטב ניסיוננו, יום אחד, גם אתם תהיו אזרחים ותיקים. כדאי גם
לכם לסייע לנו ולהכין את הקרקע, כדי שתהיה מיטבית ומטיבה גם עבורכם, בבוא היום.

כתיבה - דב קולר
caller1955@gmail.com

מה ממלא אותך?yazamut60@gmail.com
054-8665490

  • Facebook - Black Circle
bottom of page