top of page

הקורסים שלנו

קבוצת משימה עסקית/חברתית

מפגש של סיעור מוחות ומיקוד למטרה ולקידום המיזם

למה?

אחד האתגרים שמולם ניצב היזם כעצמאי, זה עצם היותו "לבד" ועליו לעשות הכל בעסק. לעתים אין לו עם מי להתייעץ, להתלבט או לשאול שאלות.

כוחה של הקבוצה ידוע כמקדם ותומך, הן מבחינת האנרגיות והן מבחינת ההתחייבות וההצהרות לפעולה מול הקבוצה.

מודל הלקוח מ"קבוצות תמיכה"
 

מטרת הקורס 

יצירת מקום ליזמים להצגת שאלות וקבלת פתרונות, מזוויות ראייה נוספות.

דרך הקבוצה נוכל לתרגל רכישת תבניות חדשות לפעולה והנעה כיזם עצמאי. 

מתודות עבודה בקורס

בכל מפגש יציגו 6 המשתתפים, לפי הסדר, את הדילמות וההתמודדויות העומדות בפניהם בכל שבוע, בקידום המיזם העסקי/חברתי/אישי.

הפורום הינו חד שבועי ומטרתו שיתוף, תמיכה שוטפת ועזרה ליישום פרקטי ביום יום.
 

למי מיועדת הסדנה
אנשים עם מיזם חברתי/עסקי, בעלי עסק קטן, המעוניינים להיות חלק מכוחה של קבוצה לחשיבה וככוח המניע לפעולה.

מנחה

רכזת המרחב

המפגשים

15 מפגשים

החל מחודש ספטמבר 2017
ימי שלישי 11:00 - 13:00 קבוצת יזמות חברתית

ימי חמישי 09:00 - 11:00 קבוצת יזמות עסקית
(ספטמבר) בית אבא חושי

(החל מאוקטובר) י.ל. פרץ 32 קומה 7

עלות - 120 ש"ח לחודש, לקבוצת יזמות עסקית.

          ללא עלות, לקבוצת יזמות חברתית.

לפרטים התקשרו

רכזת יזמות yazamut60@gmail.com

מנהלת  adyazamut60@gmail.com

מה ממלא אותך?yazamut60@gmail.com
054-8665490

  • Facebook - Black Circle
bottom of page