top of page

הקורסים שלנו

יוזמים עסק


קורס המגדיר את היוזמה העסקית, בחינת היתכנותה בחיי המשתתף והפיכתה לעסק קטן ורווחי. 

למה?

העלייה בתוחלת החיים והשיפור ברמת הבריאות, הם בין הגורמים להיווצרות קבוצת גמלאים חדשים, אשר למרות יציאתם ממעגל העבודה הפורמאלי, הם בעלי יכולות מנטאליות ופיזיות גבוהות ומעוניינים לשוב למעגל התעסוקה, תוך שימת דגש על יכולותיהם וכישוריהם המצטברים. התכנית המוצעת נוצרה במטרה לתת מענה לתעסוקת מבוגרים לאחר היציאה לגמלאות.

 

מטרת הקורס 
ליצור תעסוקה יצרנית לאנשים שפרשו ממעגל העבודה הפורמאלי ומעוניינים להמשיך בפעילות יצרנית המתאימה לכישוריהם, שאיפותיהם וניסיונם

 

מתודות עבודה בקורס

בכל מפגש יעברו המשתתפים חשיפה לנושאים שימושיים, שיעזרו בפריצת הדרך למעגל היזמות העסקית. פורום חודשי למטרת שיתוף, תמיכה שוטפת, בין המפגשים עזרה ליישום פרקטי של התכנים העסקיים, ועוד.

למי מיועדת הסדנה 
אנשים עם רעיון להקמת עסק, אנשים עם תחביבים מתקדמים שרוצים להמשיך להחזיק בתחביב ואף להתפרנס ממנו, בעלי עסק קטן בתחילת דרכם. 

 

מנחה

מנחי מעו"ף - מובילי התכנית 'גמלאים בונים עסקים' מאז הקמתה ב-2011.
מנחים ומלווים עסקים, מרצים בתכניות יזמות עסקית בארץ ובחו"ל​,  

המפגשים

14 מפגשים

החל מחודש אוקטובר 2017
ימי ראשון 09:00-12:00

מרחב היזמות - י.ל. פרץ 32 קומה 7

עלות - 750 ₪

מה ממלא אותך?yazamut60@gmail.com
054-8665490

  • Facebook - Black Circle
bottom of page