top of page

הקורסים שלנו

גמלאות אקטיביסטית-שינוי וצדק חברתי

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, מקדמת מזה 4 שנים, את תכנית הדגל לקידום סולידריות ומאבק בהדרה חברתית. 

הפקולטה רואה איך אוכלוסיית האזרחים הוותיקים, עם יציאתם לגמלאות, ממודרים מהחברה. בעזרת התכנית "אקדמיה בקהילה - גמלאות אקטיביסטית", מעלה הפקולטה את הנושא, לסדר היום הציבורי, דרך למידה ופעילות משותפת, של סטודנטים לתואר שני, עם אוכלוסיית הגמלאים.   

למה?

מרחב היזמות רואה בקהל היעד, הגמלאים הצעירים, את הגורם שיביא לשינוי ביחס של החברה אליו. המרחב מאמין ששינוי תפיסתו של הגמלאי הצעיר, בהקשר לתקופת החיים החדשה, ביחד עם הובלת פעילויות אקטיביסטיות שונות לשינוי המצב הקיים, ישפרו את מעמדו של הגמלאי בחברה ואת יחסה של החברה לגמלאי. 

 

מטרת הקורס

פיתוח והובלה בין דורית של פרויקטים חברתיים, אקטיביסטים. (גמלאים וסטודנטים ביחד) 

מתודות העבודה

הרצאות של מיטב המרצים מהפקולטה לרווחה ובריאות, במגוון נושאים בתחום הזקנה, בריאות, חברה, משפט, זכויות ועוד. 

מתן כלים יזמיים קהילתיים לבצוע פרויקטים.
 

קהל היעד

אזרחים וותיקים הרוצים להשפיע על מצב הגמלאים בחיפה בדרך אקטיביסטית (קבלה לאחר ראיון אישי או קבוצתי)

 

מנחים

מרצים מאוניברסיטת חיפה, בחזית המחקר והידע.

 

המפגשים 

13 מפגשי הרצאות + מפגשי עבודה בפרויקט, לאורך כל השנה.

סמסטר א' -  24.10.2017 - סוף ינואר

סמסטר ב' - מרץ - יוני

ימי שלישי: 16:00-18:00

מרחב היזמות - י.ל. פרץ 32 קומה 7

 

מה ממלא אותך?yazamut60@gmail.com
054-8665490

  • Facebook - Black Circle
bottom of page